Lionsclub Leeuwarden

De club bestaat uit ongeveer 25 leden. Reguliere bijeenkomsten vinden plaats van september tot juli, elke tweede en laatste donderdag van de maand, meestal in Grand Café Wouters. Meestal is er een (gast)spreker, soms bezoeken we een bedrijf. We organiseren jaarlijks een evenement (opbrengst gaat naar een goed doel) en/of sluiten ons aan bij projecten van bijvoorbeeld andere Lionsclubs.

Thema 2020-2021

Het nieuwe normaal

Lions (algemeen)

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Met 1,4 miljoen leden zijn we al meer dan 100 jaar actief over de hele wereld en vormen we de grootste serviceorganisatie ter wereld. In Nederland zijn ruim 10.000 Lions in meer dan 430 Lionsclubs actief. Geen enkele club is hetzelfde. Er zijn mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs, maar ook speciale clubs met alleen expats of mensen met dezelfde culturele achtergrond.  

Elke Lionsclub is lid van:

  • een district (Nederland telt 6 districten)
  • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
  • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie). Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd.

Zie ook:

Interesse in lidmaatschap?

Ben je maatschappelijk betrokken en zet je je talenten graag in voor je omgeving? Dan is de Lionsclub misschien iets voor jou! Je krijgt er veel voor terug: energie, voldoening, persoonlijke ontwikkeling en vrienden voor het leven. Lions zetten zich belangeloos in om anderen te helpen. Lions nemen initiatief, stimuleren, organiseren en brengen partijen bij elkaar. We organiseren niet alleen acties om geld in te zamelen (fundraising), maar steken ook de handen uit de mouwen. Dit alles onder het motto: Lions Helpen!  Heb je interesse om lid te worden van onze Lionsclub? Neem contact met ons op!

Privacy

De privacyverklaring van het Meervoudige District 110 Nederland (MD 110) en haar aangesloten Lionsclubs vindt u in de footer (onderkant) van de website of hier.

Gegevens van derden

Voor onder meer het organiseren van activiteiten en het uitnodigen van sprekers registreert en verwerkt Lions Leeuwarden gegevens van derden. De grondslag hiervoor is in de regel een gesloten overeenkomst met deze derde of toestemming van deze derde. Als de grondslag niet bestaat uit een overeenkomst zal Lions Leeuwarden de derde om toestemming vragen. De gegevens van derden worden bewaard zolang dat nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst, althans zolang er toestemming is. Om te voldoen aan fiscale verplichtingen kunnen bepaalde gegevens gedurende 7 jaren worden bewaard.

Er wordt toestemming gevraagd (bijvoorbeeld aan gastsprekers) voor het maken/gebruik van foto’s voor de clubnieuwsbrief en het (digitale) archief van de club. De gegevens (naam/foto’s) kunnen langdurig worden bewaard ten behoeve van de geschiedschrijving van Lions Leeuwarden, althans zolang er toestemming is.